Konst & Hantverksrundan I Mark

Välkommen tillbaka 2022

Evenemang

home4-gallery2-copyright.jpg

25 Sep, 2021 – 29 Sep, 2021

Artist group exhibition – Stationsgatan 8 – Kinna

img-16-copyright.jpg

30 Sep, 2021- 05 Oct, 2021

Konstkurser akryl

07 Oct, 2021 – 12 Oct, 2021

Marks kommun

img-31-copyright.jpg

15 Oct, 2021 – 25 Oct, 2021

Konstkurser olja 

Konsthantverkare

Våra konsthantverkare skapar unikt hantverk genom att arbeta med sitt hjärta och sin passion. Det är viktigt att uppmärksamma och utveckla lokal handgjord konst.

Du är välkommen att besöka och stötta dem genom att köpa deras konst! Klicka för att hitta artistens detaljer

Här finns vi

Riksdagen beslutade 1964 om en ny kommunindelning. Sammanläggningen skulle vara ”frivillig” fram till år 1974. De kommuner som inte beslutat om sammanläggning då skulle komma att sammanläggas med tvång. De åtta storkommunerna, som sedermera blev Marks kommun, beslutade redan 1964 om en samarbetsnämnd och tidigt kom man i denna nämnd överens om att gå samman i en kommun 1971. Kommunnamnet var en av de stora frågorna inför sammangåendet men så småningom fastnade man för häradsnamnet Mark. Majoriteten ville betona att man nu tillsammans bildade en ny kommun, en kommun som hade rötter i det gamla häradet. Namnet Mark betyder gränsbygd och majoriteten ansåg att med det nya kommunnamnet skulle alla markbor kunna känna sig som hemma.

Sponsorer

Viktiga partners som hjälper oss att marknadsföra lokal konst!